Produkty – pojištění podnikatelů


 • živelní pojištění

 • pojištění odpovědnosti

 • pojištění technických rizik

 • pojištění přerušení provozu

 • pojištění přepravy

 • pojištění motorových vozidel

 • pojištění proti krádeži

 • pojištění zpronevěry

 • pojištění právní ochrany

 • pojištění plodin a zvěře

 • pojištění letadel

 • a jiné...Produkty – pojištění občanů

 • manažerské pojištění

 • hromadná pojištění osob

 • životní pojištění

 • úrazová pojištění

 • pojištění majetku

 • pojištění cesty do zahraničí

 • pojištění odpovědnosti

 • pojištění motorových vozidel

 • pojištění právní ochrany

 • stavební spoření

 • penzijní připojištění

 • a jiné...
Rádi byste se o tomto produktu dozvěděli více? Napište nám a my Vám rádi zavoláme nebo Vám zašleme informace na email.

Vaše jméno:

Název firmy:

Váš email:

Kontaktní telefon:

Váš dotaz:

Mám zájem o bezplatné zasílání novinek

opište prosím kód:Pojištění odpovědnosti

Jedním ze základních druhů pojištění upraveného občanským zákoníkem je pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění si sjednává klient pro případ, kdy odpovídá jinému za vzniklou škodu a je povinen ji nahradit. Z hlediska pojištění by mělo patřit pojištění odpovědnosti za škodu k základní pojistné ochraně fyzických a právnických osob.


Za škodu odpovídá ten, který porušil právní povinnost a způsobil třetí osobě škodu na zdraví, majetku nebo škodu způsobenou jinak než na zdraví a majetku.
Náš právní řád rozlišuje 2 formy pojištění odpovědnosti:
1) zákonné
2) a) povinně smluvní
b) dobrovolné smluvní

ad1) Jedná se o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

ad 2a) Sjednat povinně smluvní pojištění ukládá fyzické nebo právnické osobě zákon. Příklady povinně smluvního pojištění: pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, profesní odpovědnosti (nestátní zdravotnické zařízení, autorizovaný projektant, architekt, notář, apod.)
ad 2b) Dobrovolné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu je především sjednáváno pojistnou smlouvou, jejímž základním předpokladem je dobrovolnost přístupu obou smluvních stran k uzavření pojistné smlouvy. Ani jednu ze stran není možné přinutit ke sjednání dobrovolného smluvního pojištění.
Příklady dobrovolného pojištění odpovědnosti:
- odpovědnost občana z běžného občanského života
- odpovědnost z provozní činnosti
- odpovědnost z držby nemovitosti
- odpovědnost za věci vnesené
- odpovědnost za cizí věci movité a převzaté
- odpovědnost za věci zaměstnanců
- odpovědnost za regresy zdravotních pojišťoven
- odpovědnost za vadu výrobku
Zvláštní druhy pojištění:
- odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
- odpovědnost přepravce a zasilatele
- odpovědnost statutárních orgánů