Produkty – pojištění podnikatelů


 • živelní pojištění

 • pojištění odpovědnosti

 • pojištění technických rizik

 • pojištění přerušení provozu

 • pojištění přepravy

 • pojištění motorových vozidel

 • pojištění proti krádeži

 • pojištění zpronevěry

 • pojištění právní ochrany

 • pojištění plodin a zvěře

 • pojištění letadel

 • a jiné...Produkty – pojištění občanů

 • manažerské pojištění

 • hromadná pojištění osob

 • životní pojištění

 • úrazová pojištění

 • pojištění majetku

 • pojištění cesty do zahraničí

 • pojištění odpovědnosti

 • pojištění motorových vozidel

 • pojištění právní ochrany

 • stavební spoření

 • penzijní připojištění

 • a jiné...
Rádi byste se o tomto produktu dozvěděli více? Napište nám a my Vám rádi zavoláme nebo Vám zašleme informace na email.

Vaše jméno:

Název firmy:

Váš email:

Kontaktní telefon:

Váš dotaz:

Mám zájem o bezplatné zasílání novinek

opište prosím kód:Pojištění motorových vozidel

Pojištění vozidel je dnes jedním z nejrozšířenějších druhů pojištění. Je to dáno i tím, že v případě pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (dále jen povinné ručení) se jedná o povinně smluvní pojištění dané zákonem. Základní druhy pojištění vozidel tvoří povinné ručení a havarijní pojištění. K těmto základním druhům pojištění se váží různá připojištění.

Povinné ručení
Povinné ručení je v případě pojištění vozidel jediným povinně smluvním pojištěním, stanoveným zákonem č. 168/1999 Sb. Je to z toho důvodu, že v případě poškozených účastníků dopravních nehod se mnohdy jedná o náhrady škod v řádech milionů korun, které by málokdo z viníků nehod mohl ze svého poškozeným uhradit. Proto tedy povinně smluvní pojištění, každý z vlastníků vozidel má povinnost danou zákonem své vozidlo pojistit u komerční pojišťovny. Pojištění se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla.
Pojištěný má právo, aby, za něj pojistitel uhradil poškozenému škodu na zdraví, škodu na věci a ušlém zisku a náklady spojené s právním zastoupením.
Poslední novela zákona povinného ručení, zákon č. 137/2008 Sb. stanovuje pro nové pojistné smlouvy sjednané od 1.6.2008 minimální limity pojistného plnění ve výši 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč pro škody na majetku a ušlém zisku bez ohledu na počet poškozených.
Od 1.1.2009 pozbývá platnosti doklad o pojištění a řidič je povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění.

Havarijní pojištění
Principem havarijního pojištění vozidel je náhrada ať již parciální nebo totální škody na vozidle. Nejčastějším sjednávaným rozsahem pojištění je pojištění na všechna rizika, tzv. allriskové pojištění. Vedle této možnosti lze uzavřít pojistnou smlouvu pouze na vyjmenovaná rizika, např. havárie či krádež. V případě pojistné události je maximálním limitem pojistného plnění buď časová či obecná cena vozidla, anebo pojistná částka určená v pojistné smlouvě. Dalším pojmem, se kterým se setkáváme je spoluúčast, což je částka sjednaná v pojistné smlouvě, kterou pojistitel odečítá od pojistného plnění. Standardní územní rozsah pojištění je Evropa, v případě potřeby je však možné pojistit územní rozsah pouze Česká republika.


Doplňková pojištění
Mezi nejčastěji využívaná doplňková pojištění patří připojištění skel vozidel. Toto pojištění lze u většiny pojišťoven sjednat pouze pro pojištění čelních skel, jsou však na trhu i pojišťovny, nabízející sjednání pojištění všech skel vozidel. Existuje několik možností sjednání pojištění skel, a to podle nabídky jednotlivých pojišťoven: lze si pro sklo stanovit pojistnou částku či nikoli, sjednat se spoluúčastí i bez ní.

Další doplňková pojištění:
- Úrazové pojištění
- Pojištění zavazadel
- Pojištění půjčovného
- Asistenční služby
- Pojištění právní ochrany
- Pojištění „pořizovací ceny“ vozidla